Home > iT > ทำความรู้จักกับหมึกและการเติมหมึก

ทำความรู้จักกับหมึกและการเติมหมึก

ทำความรู้จักกับหมึกและการเติมหมึก

คำแนะนำก่อนการเติมหมึก
ศึกษาวิธีการเติมหมึกจากคู่มือ อย่างละเอียด
ศึกษาวิธีการถอด หรือติดตั้งตลับหมึกลงเครื่องพิมพ์จากคู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์
หลีกเลี่ยงการสัมผัสหัวพิมพ์ หรือลายวงจรที่ตลับหมึกโดยตรง
การเติมหมึกให้ได้ผลดีทุกครั้ง ตลับหมึกจะต้องไม่ถูกทิ้งไว้จนแห้งสนิท และยังสามารถพิมพ์งานได้อย่างสมบูรณ์เท่านั้น การทิ้งตลับหมึกไว้นานเกินกว่า 12 ชั่วโมงหรือการใช้งานตลับหมึกในขณะที่งานพิมพ์เริ่มซีดจางลงอาจทำให้หัวพิมพ์เสียหาย และเมื่อนำมาเติมหมึก งานพิมพ์ที่ได้อาจไม่สมบูรณ์เหมือนตลับใหม่
ท่านควรเติมหมึกในขณะที่มีหมึกเหลืออยู่ในตลับประมาณ 5-10% จะได้ประสิทธิภาพมากที่สุด
ตลับหมึก Original สามารถนำมาเติมหมึกได้ประมาณ 4-6 ครั้ง
การส่งซ่อมเครื่องพิมพ์กับบริษัทผู้ผลิตสินค้า (ตามใบรับประกัน) ท่านสามารถส่งซ่อมได้ตามปกติ โดยให้ถอดตลับหมึกออกจากเครื่องแล้วส่งเฉพาะเครื่องพิมพ์เท่านั้น

การตรวจสอบตลับหมึก
การตรวจสอบตลับหมึกก่อนการเติมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะทำให้ท่านทราบว่าตลับหมึกของท่าน ยังมีสภาพที่จะนำมาเติมหมึกแล้วใช้งานได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ โดยมีวิธีการดังนี้

ก่อนนำตลับหมึกออกจากเครื่องพิมพ์ท่านต้องแน่ใจว่าตลับหมึกยังใช้งานได้ตามปกติ
นำกระดาษทิชชูซับที่หัวพิมพ์ สังเกตดูว่ามีน้ำหมึกติดออกมาหรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าตลับหมึกของท่านสามารถนำไปเติมหมึกได้ แต่หากไม่มีน้ำหมึกติดออกมาแสดงว่าหัวพิมพ์อาจเกิดการอุดตัน ซึ่งแก้ไขได้โดยนำหัวพิมพ์มาแช่ในน้ำอุ่นประมาณ 20 นาที แล้วซับด้วยกระดาษทิชชูสังเกตดูว่ามีน้ำหมึกติดออกมาหรือไม่ ถ้าไม่มีความทำตามวิธีเดิมอีกครั้ง
เมื่อท่านไม่แน่ใจว่าตลับหมึกยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ อาจทดสอบโดยการเติมหมึกในปริมาณน้อย ๆ ลงในตลับตามคู่มือการเติมแล้วนำไปใส่ในเครื่องพิมพ์ สังโปรแกรมทดสอบการพิมพ์หรือล้างหัวพิมพ์ หากพบว่าตลับใช้งานได้ดี จึงเติมเพิ่มเข้าไปตามจำนวนที่ระบุในคู่มือ

ปัญหาที่อาจพบหลังการเติมหมึก
1.พิมพ์ไม่ออก งานพิมพ์ซีดจาง หรือพิมพ์เส้นไม่ครบ
สาเหตุ ตลับหมึกของท่านอาจเกิดการอุดตัน
วิธีการแก้ไข อาจแก้ไขได้ในกรณีที่การอุดตันไม่รุนแรง โดยการนำส่วนที่เป็นหัวพิมพ์ไปแช่ในน้ำอุ่นประมาณ 20 นาที แล้วนำมาซับด้วยกระดาษทิชชู หรือใช้
2.กระดาษทิชชูซับที่หัวพิมพ์ แล้วสะบัดขึ้นลงเบา ๆ ประมาณ 2-3 ครั้ง
สาเหตุ หัวพิมพ์ชำรุดเสียหาย หรือหัวพิมพ์หมดอายุการใช้งานก่อนการเติมหมึก
วิธีการแก้ไข ควรแก้ไขด้วยการเปลี่ยนตลับใหม่
3.หมึกหยดขณะพิมพ์ หรือมีสีเพี้ยน
สาเหตุ เกิดจากการเติมหมึกเร็วเกินไป หรือเติมหมึกมากเกินไปทำให้หมึกปนกันระหว่างสี
วิธีการแก้ไข วางหัวพิมพ์ทิ้งไว้จนหมึกหยุดไหลเยิ้มที่หัวพิมพ์ (ห้ามวางบนกระดาษทิชชู)
4.สำหรับตลับหมึกสีซึ่งประกอบด้วย 3 สีหากสีใดสีหนึ่งหมด และยังสั่งพิมพ์อยู่จะทำให้เกิดการปนกันระหว่างสี ที่หัวพิมพ์ทำให้สีเพี้ยน
สาเหตุ สีเพี้ยนบริเวณหัวพิมพ์
วิธีการแก้ไข ใช้กระดาษทิชชูซับบริเวณหัวพิมพ์จนกระทั้งสีหายเพี้ยน
ขอบคุณข้อมูลจาก
Advertisements
Categories: iT
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: