Home > iT > มารู้จัก Firewall กันดีกว่า

มารู้จัก Firewall กันดีกว่า

Firewall เป็น software หรือ hardware ที่สามารถตรวจสอบที่มาของข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตหรือเน็ทเวิร์ค และยังสามารถกักหรือปล่อยข้อมูลให้ตรงเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณตามที่คุณได้ ตั้งค่าไว้ Firewall จะช่วยขัดขวางเหล่า hacker หรือ mailcious software (เช่น worms) จากการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณที่เพิ่มขึ้นตลอดจนเครือข่ายหรืออินเตอร์ เน็ต มันยังสามารถช่วยหยุดคอมพิวเตอร์ของคุณจากการส่ง mailcious software ถึงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ
Firewalls พิ้นฐานอยู่ 3 ชนิดโดยให้เลือกจาก: Software firewalls, Hardware routers และ Wireless routers
การกำหนดชนิดของ firewall เป็นพื้นฐานขสำหรับคุณ จะต้องตอบคำถามให้ได้ก่อนว่า:
1. มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ firewall อยู่เท่าไหร่
2. คุณใช้ระบบปฏิบัติการอะไรอยู่

ข้อดึข้อเสียของ Firewall แต่ละชนิด
1.Software firewalls
Software firewalls เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เดี่ยวๆ
ข้อดี
-ไม่ต้องการเพิ่ม hardware
-ไม่ต้องการเพิ่มระบบการวางสายไฟคอมพิวเตอร์
-เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องเดี่ยว

ข้อเสีย
-ราคาแพง: Software firewals ส่วนมากมีราคาแพง
-การติดตังและโครงสร้างอาจต้องการให้เริ่มตั้งแต่ต้น
-หนึ่งชุดสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว

2.Hardware routers
Hardware routers are a good choice for home networks that will connect to the Internet.
ข้อดี
-Hardware routers ปกติสามารถมีเครือข่ายได้สี่ ports ที่จะสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องไว้ด้วยกัน
-มีการจัดหาการป้องกัน firewall สำหรับการรวมคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง

ข้อเสีย
-ต้องมีการวางสายไฟ ซึ่งระเกะระกะบริเวณคอมพิวเตอร์

3.Wireless routers
ถ้าคุณมีหรือกำลังวางแผนจะใช้ระบบ wireless คุณจำเป็นจะต้องมี wireless router
ข้อดี
-Wireless routers อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์แบบพกพา, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และปริ้นเตอร์ที่ไม่มีสายเชื่อม
-Wireless routers สามารถกับโน้ตบุ๊คกับอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายได้อย่างดีเยี่ยม
ข้อเสีย
-อุปกรณ์ wireless กระจายข้อมูลโดยใช้สัญญาณวิทยุซึ่งสามารถถูกดักใช้โดยผู้อื่นที่อยู่นอกบ้าน (ถ้าเขามีเครื่องมือ)
-คุณอาจจะต้องจ่ายเงินสำหรับเครื่องมือพิเศษ

-ไม่ใช่ Wireless router ทุกเครื่องที่จะมี firewall, ดังนั้นคุณอาจจะต้องจ่ายแยก

firewall เป็นเพียงขั้นตอนแรกที่จะนำไปสู่ความปลอดภัยทางออนไลน์ คุณสามารถทำให้ระบบป้องกันในคอมพิวเตอร์ของคุณดีขึ้นเรื่อยๆโดยการให้ update software, ใช้ antivirus software และใช้ anti-spyware software

บทความจาก http://discover.windowslive.com/th-th/security-page_pcprotect.asp

มาจาก VarietyPC.Net » มุมถาม-ตอบ ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ » บทความน่าสนใจ

Advertisements
Categories: iT
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: