Home > วิทยาศาสตร์&พลังงาน > เตาแกลบฝีมือไทย: นวัตกรรมประหยัดพลังงาน ถูกกว่าใช้แก๊สหุงต้ม 5 เท่า

เตาแกลบฝีมือไทย: นวัตกรรมประหยัดพลังงาน ถูกกว่าใช้แก๊สหุงต้ม 5 เท่า

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
ราคาแก๊สหุงต้มปัจจุบันประมาณกิโลละ 18 บาท แต่หากรัฐลอยตัวราคาจะต้องเพิ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน   ซึ่งร้านอาหารและครัวเรือนทั่วประเทศคือผู้ได้รับผลกระทบ   แต่เชื้อเพลิงที่มีราคาถูกกว่าคือถ่าน หรือฟืน กลับไม่ได้รับความนิยมนัก เนื่องจากความยุ่งยากในการใช้   รวมทั้งอาจเกิดความขัดแย้งกับความพยายามในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

แต่ยังมีวัสุดเหลือทิ้งจากภาคการผลิตอีกชนิดหนึ่ง ที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี แต่หลายคนมองข้ามไปนั่นคือ แกลบ   ผลพลอยได้จากการสีข้าว ปีละกว่า 6 ล้านตันจากโรงสีทั่วประเทศ   ซึ่งโรงไฟฟ้าที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงจำนวนประมาณ 26 แห่งทั่วประเทศ จะใช้แกลบมาเป็นเชื้อเพลิงได้ปีละ 1.2-1.6 ล้านตันเท่านั้น   ทำให้มีแกลบเหลืออยู่ในตามแปลงนาทั่วประเทศอีกกว่า 4.3 ล้านตัน ที่สามารถเป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้กับครัวเรือนในพื้นที่นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี

แต่ความยุ่งยากในการใช้งาน อีกทั้งเรื่องของควันอันเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์   ส่วนการใช้ถ่านอัดแท่งแต่ก็มีราคาสูง   คือ อุปสรรคสำคัญที่ทำให้แกลบไม่เป็นที่นิยมสำหรับแม่บ้านยุคนี้   ขณะที่ยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะนำแกลบดิบมาใช้กับเตาหุงต้มได้โดยตรง

ด้วยเหตุนี้ นายพิทักษ์ สุวรรณกูฏ วิศวกรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นักศึกษาปริญญาเอกบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคุณพงศ์พร สุวรรณกูฏ จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงที่ใช้แกลบดิบเป็นเชื้อเพลิงโดยตรง ภายใต้ชื่อ “เตาแกลบประสิทธิภาพสูง”

“เตาถ่านในปัจจุบันส่วนใหญ่ออกแบบมาเพื่อใช้กับถ่าน หากนำมาใช้กับแกลบนั้นไม่สามารถใช้ได้ทันที แต่ต้องผ่านกระบวนการนำแกลบไปอัดเป็นแท่ง แล้วเผาเป็นถ่าน ทำให้มีราคาแพงกว่าถ่านไม้ทั่วไป นอกจากนี้ความสะดวกในการใช้งานยังด้อยกว่าเตาแก๊สหุงต้มมากเพราะใช้เวลาในการจุดเตานาน กว่าถ่านจะแดงพร้อมใช้งาน ดังนั้นหากเราต้องการนำแกลบซึ่งมีราคาถูกมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนแก๊สหุงต้มให้ได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาเตาที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงโดยเฉพาะขึ้นมา”

สำหรับจุดเด่นของเตาแกลบประสิทธิภาพสูง ที่คุณพิทักษ์ ใช้เวลาพัฒนากว่า 2 ปีนั้น จะมีวิธีการใช้งานที่ง่ายสะดวกเหมือนเตาแก๊สทั่วไป (ต่างกันเพียงใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น) โดยในปัจจุบันได้พัฒนาเตามา 2 รุ่นคือ รุ่นที่มีหัวแก๊ส 1 หัว และ 2 หัว ในรุ่นหัวแก๊ส 2 หัวนั้นผู้ใช้สามารถเลือกจุดแก๊สเพียง 1 หัวหรือจุดทั้ง 2 หัวพร้อมกันก็ได้ตามความต้องการใช้งาน แต่ละรุ่นมีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนระหว่าง 22-24% ซึ่งสูงกว่าเตาฟืนทั่วไป   การใช้งานก็สะดวกกว่าเตาฟืนและเตาถ่านมากเพราะใช้เวลาในการจุดเตาเพียง 2-3 นาที โดยใช้เพียงกระดาษแผ่นเดียวเป็นเชื้อไฟก็สามารถประกอบอาหารได้แล้ว จากการทดสอบต้มน้ำปริมาณ 2 ลิตร ใช้เวลาในการต้มน้ำจนเดือดเพียง 7-8 นาทีเท่านั้น   นอกจากนี้ เตาแกลบประสิทธิภาพสูง ยังสามารถขจัดปัญหาเรื่องเขม่าควันในการใช้งานได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ แถมเถ้าแกลบที่เหลือก็ยังสามารถนำไปใช้ทำปุ๋ยได้

“จุดเด่นที่สำคัญของเตาแกลบของเราก็คือความสะดวกในการใช้งาน สามารถปรับความแรงของเปลวไฟตามต้องการได้ง่ายๆ ลักษณะเปลวไฟมีสีน้ำเงินเหมือนเตาแก๊ส ซึ่งเตาฟืนและเตาถ่านทั่วไปทำไม่ได้ โดยสีน้ำเงินของเปลวไฟบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่ดี ให้ความร้อนสูง ซึ่งจะทำให้มีไอเสียจากการเผาไหม้เกิดขึ้นน้อยกว่า ช่วยลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นตัวการของภาวะโลกร้อนและความแปรปรวนของสภาพอากาศในปัจจุบันได้อีกด้วย

จุดเด่นที่สำคัญอีกประการคือ ต้นทุนการใช้งานที่ถูกว่า เพราะการเผาแกลบ 54 กิโลกรัมด้วยเตานี้ (ราคาแกลบประมาณ 54 บาท) จะให้ความร้อนเท่ากับพลังงานความร้อนจากการใช้แก๊สหุงต้มขนาด 15 กก. (ราคาถังละ 281 บาท) ซึ่งหมายความว่า ค่าเชื้อเพลิงถูกกว่ากว่าการใช้แก๊สหุงต้มถึง 5 เท่าเลยทีเดียว

“หากคิดที่ประกอบอาหารวันละ 2 ชั่วโมง จะใช้แกลบวันละ 5.4 กิโลกรัม หรือคิดเป็นเงินวันละ 5 บาท 40 สตางค์ รวมกับค่าไฟฟ้าสำหรับใช้กับพัดลมขนาดจิ๋วอีกวันละ 11 สตางค์ ซึ่งทั้งหมดจะคิดเป็นเงินปีละประมาณ 2,000 บาท แต่หากเป็นแก๊สหุงต้มแล้วจะต้องใช้แก๊สถึง 36 ถัง คิดเป็นเงินปีละกว่า 1 หมื่นบาท (10,245 บาท)   นั่นคือจะประหยัดเงินได้ถึงปีละ 8 พันบาท   หากเมื่อคำนวณความคุ้มทุนเปรียบเทียบกับเตาแก๊สหุงต้มแล้ว จะสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาเพียง 1-6 เดือนเท่านั้น ในด้านการใช้งานนั้น เตาทั้ง 2 รุ่นนี้ออกแบบสำหรับใช้กับครัวเรือนและสามารถใช้ได้ทันที ส่วนการใช้งานกับอุตสาหกรรมอาหารก็สามารถใช้ได้เช่นกัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีเศษวัสดุเหลือจากกระบวนการผลิตอยู่แล้ว เพียงแต่ปรับปรุงการออกแบบนิดหน่อยเท่านั้น”

จากประสิทธิภาพที่สูง ด้วยเชื้อเพลิงที่หาง่าย บวกกับสะดวกกับการใช้งานในครัวเรือนใกล้เคียงกับเตาแก๊สทั่วไป โดยมีต้นทุนเชื้อเพลิงที่ถูกกว่าเกือบ 5 เท่า   นั่นจึงอาจเป็นคำตอบสำคัญของการช่วยภาครัฐลดภาระหนี้สินที่ต้องนำเงินไปชดเชยราคาแก็สหุงต้มที่ขณะนี้มีจำนวนมากถึง 11,927 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549)

http://www.youtube.com/v/L6gANY-3SAU&rel=0&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3

ตัวอย่างการใช้งาน

……………………..วัดศรีคิรินทราราม วัดเล็กๆ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่

วัด แห่งนี้ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของประชาชนศรัทธารอบวัดและผู้คนโดยทั่ว ไป ถึงแม้ว่าพระปลัดชัยวัฒน์ กัมมสุทโธ เจ้าอาวาสอายุยังน้อยแต่ให้ความสนใจกับความสุขของผู้คน จึงมิได้ทำหน้าที่เพียงงานด้านศาสนาเท่านั้น ยังนำเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ในการทำให้เกิดความสุขกับความพอดี ตามหลักการพึ่งพาตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่น

เตาแกลบ หรือเตาแก๊สชีวมวล เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถูกนำมาจัดแสดงไว้ในวัด เป็นเครื่องมือหนึ่งในการดำรงชีวิตในครัวเรือนที่ทำให้ประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ในการหุงต้มอาหารที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องเชื้อเพลิงหุงต้ม

ข้อ ดีของเตาแกลบคือประหยัด ใช้วัสดุในท้องถิ่น ลงทุนเพียงค่าเตาเท่านั้นก็อยู่ได้นาน เหมาะกับเกษตรกร หรือชาวบ้านที่อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ นอกจากนี้ ยังไม่มีควันทำให้หม้อดำเหมือนฟืนอีกด้วย

นายฤทธิชัย บุตรชา ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลเด่นชัย เป็นผู้หนึ่งที่ใช้เวลานอกราชการออกมาทำงานเพื่อสาธารณะ กล่าวว่า การทำเตาแกลบหรือเตาแก๊สชีวมวลเพื่อลดการใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือน โดยมีหลักคิดในเรื่องของการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เตาแกลบราคาไม่สูงนัก จะทำเองก็ได้ถ้าเข้าใจวิธีการ ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าเหล็กที่นำมาประกอบเป็นเตา มีพัดลมคอมพิวเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้าบ้านเป็นค่าไฟฟ้า 6-12 โวลต์

การ ทำเตาแก๊สชีวมวล ถึงแม้จะมีต้น แบบมาจากกระทรวงพลังงาน แต่นายฤทธิชัย นำมาดัดแปลงเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน ใช้เวลาดัดแปลงอยู่นานถึง 3 เดือน โดยเฉพาะอุปกรณ์ ขนาดเตา และประสิทธิภาพของเตา กระทั่งสามารถดัดแปลงทำให้ต้นทุนในการทำเตาลดลง จากเดิมต่อตัวอยู่ที่ 3,000 บาท ลดลงเหลือเพียง 1,600 บาทเท่านั้น

นายฤทธิชัย เล่าให้ฟังว่า การใช้เตาแกลบในการหุงต้มนั้นไม่ยาก วัสดุที่นำมาใช้ก็หาได้ง่าย ตราบใดที่คนไทยยังปลูกข้าว กินข้าวอยู่ เราจะมีแกลบไว้ใช้เป็นวัตถุดิบได้ตลอดไป

วิธีการคือนำแกลบมาใส่ใน ช่องกระบอกเตาอัดให้แน่น เตาที่ใช้จุแกลบได้ 1.2 ก.ก. ก็เต็มกระบอก จากนั้นจุดไฟที่ด้านบนด้วยเศษกระดาษ เมื่อไฟติดแกลบเล็กน้อย เปิดสวิตช์พัดลมที่ค่าไฟ 6 โวลต์ ลมจะเป่าย้อนจากด้านล่างขึ้นมา ทำให้ไฟติดและมีเปลวแรง นำฝาคลอบหรือฐานตั้งภาชนะสวมปิดด้านบน จะดูเหมือนเตาแก๊สทั่วไป

การใช้งานสามารถใช้หุงต้มได้นานถึง 50 นาที การหุงต้มสามารถพักเตาได้ ด้วยการปิดพัดลมทำให้เปลวไฟหยุดลง แต่เตายังคุกรุ่นอยู่ เป็นการประหยัดเชื้อเพลิง เมื่อพร้อมจะใช้ติดไฟอีกครั้งง่ายมาก คือเปิดพัดลม ไฟจะปะทุขึ้นมาอีกหรือใช้ไม้ขีดจุดช่วยที่ด้านบนของเตาก็ได้เมื่อไฟติดควัน จะหมดไป

นายฤทธิชัย กล่าวว่า หลักการทำงานคือการใช้พัดลมคอมพิวเตอร์ 12 โวลต์เป่าอากาศสู่ห้องเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ดี จะเกิดปฏิกิริยาระหว่างคาร์บอนกับออกซิเจน ทำให้เกิดคาร์ บอนมอนอกไซด์ เกิดแก๊สไฮโดรเจน และแก๊สมีเทน แก๊สที่มีอุณหภูมิสูงจะลอยสู่ด้านบนเกิดการลุกไหม้เป็นเปลวไฟได้ความร้อน เท่าเทียมแก๊ส แอลพีจี

“ตามปกติเราหุงข้าวกันใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ผัดๆ ทอดๆ ก็ไม่นาน เรามีเวลาพอที่จะใช้เชื้อเพลิงเพียงแกลบกิโลครึ่งได้อย่างสบายๆ และให้ความร้อนสูงอีกด้วย แถมท้ายเมื่อทำเสร็จจะได้ขี้เถ้าแกลบสีดำ ที่สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุปลูกต้นไม้ได้อีกด้วย ทำครัวครั้งหนึ่งจะเสียค่าไฟฟ้า 0.03 บาทเท่านั้น วันหนึ่งทำสองครั้งเสียไม่ถึง 1 บาท เรียกว่า ปีหนึ่งถ้าทำทุกวันเสียเงินไปไม่ถึง 100 บาท ส่วนคนที่ต้องซื้อแกลบก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่ไม่มาก เรียกว่าน้อยกว่าการใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่น เป็นการลดค่าเชื้อเพลิงได้หลายเท่าตัว และที่สำคัญเป็นการลดการนำเข้าแก๊สจากต่างประเทศ” นายฤทธิชัย กล่าว

พระ ปลัดชัยวัฒน์ กัมมสุทโท เจ้าอาวาส กล่าวว่า วัดถือเป็นศูนย์กลางของชุมชน และในปัจจุบันวัดน่าจะมีหน้าที่มากกว่าการให้แสงสว่างทางธรรมะเท่านั้น จึงคิดเรื่องแหล่งเรียนรู้เป็นฐานให้ผู้ที่เข้ามาในวัดได้เห็นและได้คิดตรง กับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดย พยายามยามทำงานให้วัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ เตาแก๊สชีวมวลหรือเตาแกลบ เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้คนหันมาเรียนรู้และฉุกคิดที่จะใช้ พลังงานท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อการพึ่งตนเองได้ในระดับครอบครัวและชุมชน

สำหรับ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาขอรับการอบรมได้ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอ เพียงวัดศรีคิรินทราราม ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ โทร.0-5461-3249

ที่มา  http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dNVEUyTURFMU13PT0=&sectionid=TURNd013PT0=&day=TWpBeE1DMHdNUzB4Tmc9PQ==

ไฟล์12แปรรูปแกลบเป็นเชื้อเพลิงเตาชีวมวล.
http://video.nationchannel.com/player.swf?file=http://video.nationchannel.com/data/11/2009/11/20/Aibi7aegbi8h9d85bgh5b.flv&image=http://video.nationchannel.com/thump/11/2009/11/20/Aibi7aegbi8h9d85bgh5b.jpg&autostart=false&showfsbutton=false

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: